Manuell Terapi

Manuell Terapi

Besvär i ryggen eller andra delar av kroppen kan förekomma när leder inte fungerar som de ska. Oftast är en kortare eller längre överbelastning av leden orsaken till sådana besvär. Att röra sig blir svårt och smärtsamt. Musklerna kan också blir stel och smärtan kan stråla ut mot andra delen av kroppen. Med hjälp av manuell terapi kan du lätt och snabbt bli av med dessa besvär.

Som manuell terapeut tar jag bort ledens funktionsstörning genom att använda specifika passiva mobiliserande tekniker som leder till att rörligheten i leden ökar direkt. Smärtan blir mindre och du kan röra dig mer fritt. Oftast räcker det med att mjukt dra eller trycka på involverade leder. Ibland fylls dessa rörelser på med vissa impulstekniker som gör att delen av själva leden rörs lite snabbare. Ibland hörs då ett knapp eller knistrande ljud.

Nervsystemets information till omkringliggande vävnader normaliseras och muskelspänningar minskar efter behandlingen. Behandlingen gör sällan ont och efteråt kan du känna dig behagligt avslappnad och lite trött, vilket är helt normalt när spänningar släpper. Det upplevs oftast direkt resultat i form av en ökad rörlighet och minskad smärta.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till en enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Många besvär kan behandlas med manuell terapi såsom:

  • Huvudvärk / migrän
  • Yrsel
  • Nacke och axelbesvär med utstrålande smärtor ner i armen
  • Låsningskänslor mellan skulderbladen
  • Ländryggsbesvär med eller utan utstrålande smärtor ner i benen
  • Käkledsbesvär