Smärtlindring

Smärtlindring

Ibland räcker det inte med andra behandlingar för att ta bort smärtorna och att ge dig tillbaka din livskvalitet som du önskar. Därför finns det ytterligare några behandlingstekniker  som används för att reducera smärta, dels för att ta bort orsaken till smärtan och dels för att du ska kunna fortsätta med ditt liv som du önskar utan att behöva begränsas  av smärta.

Vi använder i stort sätt en beprövad metod till ren smärtlindring: TENS.

TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering)

TENS är en kliniskt beprövad och dagligen använd av sjukgymnaster och andra vårdgivare. Behandlingsmetoden är säker – och i motsatt till tablettintag – har den inga biverkningar. Några vanliga besvär som vi oftas behandlas med TENS är ledsmärta på grund av artros, rygg- och nackbesvär. Samarbetet med Landstinget i Värmland finns för att du kan låna en TENS-apparat i maximal 6 månader vid behov. Det går även att låna en TENS-birth vid förlossningar.

Så här fungerar TENS

Din kropp har egna system för att lindra smärta. TENS arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem. Elektroder som ser ut som stora plåster, placeras på huden där du har ont. Elektroderna är kopplade till en TENS-stimulator som ger ut impulser. Dessa impulser blockerar smärtan så att du inte känner den. Testa själv! Att massera ett område som gör ont känns oftast bra, eller som man gjort i alla tider – man blåser på det onda. Att massera eller blåsa är andra sätt att blockera smärtimpulserna på, fast TENS är effektivare. De vanligaste TENS-programmen är med högfrekvent stimulering som är förstahandsvalet vid både akut och långvarig smärta. Genom den högfrekventa stimuleringen sänds impulser till nervsystemets egna smärthämmande mekanismer som blockerar smärtan. Högfrekvent TENS kan användas hur ofta som helst och hur länge som helst men varje behandling bör vara i minst 30 minuter. En annan form av TENS är med lågfrekvent stimulering. Smärtlindring med lågfrekvent stimulering uppkommer genom stimulering av muskler så att kroppens egna, morfinliknande ämnen, endorfiner, frisätts. Elektroderna ska placeras på en muskel i det smärtande området så att en synbar muskelkontraktion uppstår. Lågfrekvent TENS kan användas 20-45 min, 3 ggr/dag. Lågfrekvent stimulering kan ge träningsvärk om behandlingstiden är för lång. TENS ger bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats. TENS kan ibland räcka som enda behandlingsform, men kan också vara ett värdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysikalisk behandling. Det går utmärkt att kombinera tablettbehandling och TENS. Tack vare TENS kan många minska sin tablettförbrukning. TENS-programmen behandlar inte alltid orsaken till smärtan. Nu finns även det möjlighet att lindra mensvärk med TENS som är helt biverkningsfritt och mycket effektivt. Vid denna typ av behandling används en stimulator som via elektroder på kroppen skickar impulser. Impulserna blockerar smärtimpulserna till hjärnan så att de inte upplevs. Med TENS utnyttjas kroppens egna smärtlindrande system och man antar även att syrebristen i livmodermuskeln hävs, alltså det som orsakar smärtan.