Artros

Artros

Artros är en sjukdom som sitter i hela leden, men framförallt i ledbrosket. Man kan få artros i kroppens alla leder där det finns brosk men det som man hör talas om mest är artros i knän och höfter, kanske för att det ger större problem.

Det finns en vanlig föreställning om att artros är en förslitning i leden. När man hör det tänker man automatiskt att då behöver jag vila för att inte slita mer, men inget kan vara mer fel. Det är i själva verket tvärtom. Den som har artros kan göra mycket själv för att förbättra sin hälsa. Man behöver inte tiga och lida längre. Man ska fortsätta att vara aktiv men anpassa sina aktiviteter så att man klarar av dem. Att sätta sig på sofflocket är det sämsta man kan göra.

Symtomen kommer som regel smygande, men man kan också insjukna akut. Det kan börja med att lederna blir svullna, ömma och stela och vid kraftig inflammation blir de även varma. På morgonen är stelheten oftast som värst för att sedan förbättras något under dagen.  Även trötthet är ett vanligt symtom vid aktiv inflammation.

Sjukdomen kan variera mycket mellan olika personer och även hos den enskilde individen kan symtomen växla periodvis. Sjukdomen kan gå i skov, dvs ibland har man mindre ont och upplever inga besvär, medan det under vissa perioder kan vara mycket mer kännbart.

På Fysioterapi Hagfors tar vi gärna emot dig med artrosbesvär och ger dig en behandling enligt BOA-konceptet. BOA (Bättre Omhändertagande av Artros) är ett nationellt koncept och register som syftar på att alla patienter med artros ska erbjudas adekvat information och träning enligt gällande behandlingsriktlinjer. Detta innebär att vi erbjuder artrospatienter möjlighet att delta i en artrosskola, att delta i en artrosträningsgrupp samt skapa individuella förutsättningar för att öka sin livskvalitet.

Artrosskola inom BOA

För att du ska kunna få möjligheten att få fysioterapeutisk information och träning enligt de nationella riktlinjerna behöver du skrivas in i artrosskolan som består av följande:

  • Steg 1: Du träffar fysioterapeuten vid ett individuellt möte för undersökning, genomgång av enkät och ett par tester. Du får med dig ett anpassat hemövningsprogram.
  • Steg 2: Du deltar vid angivna teoritillfällen (obligatoriskt).
  • Steg 3: Du inleder träning i samråd med fysioterapeuten och tränar under 6 veckor( 2 ggr/v). Därefter väljer du att fortsätta din träning Fysioterapi Hagfors med träningskort, på något annat  gym eller hemma.
  • Steg 4: Efter 3 månader får du ytterligare en enkätformulär som vi går genom vid ett individuellt möte eller via telefon.
  • Steg 5: Efter 12 månader får du en enkät hemskickad från BOA registret som du ombeds fylla i och skicka till det nationella registret.

Likasom alla andra behandlingar krävs det ingen läkarremiss för att vara med i artrosskola.

Film om Artrosskola