Om oss

Fysioterapi Hagfors

Fysioterapi Hagfors

Fysioterapi Hagfors har startad utifrån Vårdvalet: Landstingets beslut att öka valmöjligheten inom vården. Hos Fysioterapi Hagfors gäller därför samma patientavgifter som vid övriga fysioterapi/sjukgymnastik-verksamheter inom Landstinget i Värmland. Patientavgiften ingår även i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader och som leder till en så kallad ”frikort”.

Fysioterapi Hagfors är registrerad hos Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som utövar tillsyn över bland annat hälso- och sjukvården. I IVO:s tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah och lex Maria. IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och har som uppdrag att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Fysioterapi Hagfors följer självklart Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som reglerar bland annat trygghet i vård och behandling, hygien, tillgänglighet, respekt för patientens självbestämmelse och integritet samt främja en god relation mellan patienten och vårdgivaren. Men även att en patient ska ges vård i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Synpunkter / Klagomål

Eftersom jag älskar att förbättra mig själv och verksamheten älskar jag även att höra vad mina kunder tycker om mig, behandlingen eller Fysioterapi Hagfors. Det kan vara allt från bemötande, tillgänglighet, webbsidan eller något annat du kommer på.
Alla dina synpunkter är värdefulla!

Att lämna dina synpunkter går sjävklart via telefon, men om du vill göra det på ett annat sätt finns det ytterligare två alternativ:
– antingen använder du vår Synpunkter/Klagomål-formulär och skickar det via direkt till mig eller
– anonymt och då laddar du ner formuläret och lämna det i vårt postbus

Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter återkommer vi alltid till dig.

Stort tack på förhand,
Fysioterapi Hagfors

Bart Kila

Fysioterapeut Bart Kila

Vem är den som ska behandla mig?

Fysioterapeuten du kommer till heter Bart Kila och har tagit sin fysioterapeutexamen i Nederländerna 1992. Jag har mer än 20 års erfarenhet som verksam fysioterapeut  både i USA, Schweiz, Nederländerna och sedan 2002 i Sverige hos Landstinget i Värmland.

Här i Sverige har jag jobbat som sjukgymnast på vårdcentralerna i Hagfors och Munkfors.  Under hela tiden har jag vidareutbildat mig för att hålla mig uppdaterad vad gäller den senaste kompetensen  inom fysioterapi/sjukgymnastik.

Mitt personliga mål med mina patienter är att erbjuda den behandling som ger snabbast resultat. Jag erbjuder dig min kompetens, och genom du följer behandlingsplanen skapar vi tillsammans ett bra rehabiliteringsteam för att få dig frisk och pigg så snart som möjligt. För att du ska kunna hälsa din hälsa igen så snart som möjligt.

Inte bara bättre kunder

…..men vi satsar även på en bättrre värld genom att bli WWF Tigerfadder.

Bli fadder du med!!!
Som fadder knyter du ett varaktigt band till en utrotningshotad art. Med ditt stöd kan WWF fortsätta genomföra projekt för att försäkra oss om att hotade arter som tigrar, pandor och gorillor inte går förlorade.

Din gåva bidrar också till ett ansvarsfullt och hållbart fiske, skogsbruk och jordbruk för att ta hand om de ekosystem där både växter, djur och människor ingår. När du blir fadder stödjer du WWF månadsvis via autogiro. Just regelbundenheten i din gåva har stor betydelse. Den bidrar till att vi kan få bättre framförhållning och sätta in våra insatser med större kraft.

Klick här eller på bilden för att vara med direkt!