Medicinsk Laser

Medicinsk Laser

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, svårläkta sår, inflammationer m.m.

Vad är en laser?
En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är medicinsk laser?
Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

1. Starka lasrar som skär och bränner.     Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.     2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner.  Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande lasrar eller lågeffektslasrar. Det internationella namnet är vanligen Low Level Laser Therapy (LLLT). Den här typen använder vi hos Fysioterapi Hagfors.

Vad behandlas med lågeffektslaser?
Hos Fysioterapi Hagfors använder vi en GaAs-lasern (904 nm, infrarött – osynligt ljus som är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

Gör det ont?
Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling är mycket avslappnande och många somnar. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läknings-processer. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?
Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?
Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte.

Kan man äta mediciner?
Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.